Գլխավոր

82-րդ թատերաշրջան

Բոլոր ներկայացումները

Գալիք Ներկայացումները

20 Փետրվար 2016

Անուշ

8:00 ա. - 5:00 ե.
23 Փետրվար 2016

Ալմաստ

8:00 ա. - 5:00 ե.
27 Փետրվար 2016