ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառման իրականացման համար թատրոնին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված գույքով երրորդ անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագները հաստատելու մասին
«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատողների աշխատանքային ռեժիմները սահմանելու մասին

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոններում լրացումներ կատարելու մասին

Թատրոնի կառուցվածքում և հաստիքացուցակում փոփոխություններ կատարելու մասին

  • Նկատի ունենալով, որ «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը պարունակում է կազմակերպության աշխատողների անձնական տվյալներ, ապա ՀՀ աշխատաքնային օրենսգրքի 16-րդ գլխի և «Անձնական տվյալների պաշտպանության  մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հավելված 2-ը ենթակա չէ հրապարակման։

04 հունվարի 2024 թվական

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության նվագախմբի ալտահարների խմբում մրցույթ անցկացնելու մասին

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին

Երգչախմբի արտիստների մասնագիտական որակավորաման քննությանը չմասնակցած երգչախմբի արտիստների մասնագիտական որակավորմանը քննությանը չմասնակցած երգչախմբի արտիստների լրացուցիչ որակավորման քննության անվանացանկը և քննության անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

Տնօրենի ենթակա անձանց և ստորաբաժանումների մասին 

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 2023 թվականի փետրվարի 6-ի N 127-Լ հրամանում  փոփոխություններ կատարելու մասին

Թատրոնի կողմից իրականացվող ներկայացումները և յալ միջոցառումները ձայնագրելու մասին

Թատրոնի «Մարդատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթիկ»-ի ձևը /ՁԵՎ-ԾԽ-6/ հաստատելու մասին

Երգչախմբի արտիստների մասնագիտական որակավորման քննությունների անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու և թատրոնի տնօրենի 2020 թվականի փետրվարի 12-ի N 191-Ա Հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Թատրոնի հանդիսատեսի վարվելակերպի կանոնները հաստատելու մասին 

Թատրոնի որոշ աշխատակիցների համար պատշաճ արտաքին տեսք ապահովելու մասին

Թատրոնի կառուցվածքում և հաստիքացուցակում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հավելված 1

  • Նկատի ունենալով, որ «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը պարունակում է կազմակերպության աշխատողների անձնական տվյալներ, ապա ՀՀ աշխատաքնային օրենսգրքի 16-րդ գլխի և «Անձնական տվյալների պաշտպանության  մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հավելված 2-ը ենթակա չէ հրապարակման։

27 հուլիսի 2022 թվական

2022 թվականի հունիսի 24-ի N 671-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Պահնորդական /պահակային/ ծառայության կանոնակարգը հաստատելու մասին

Ծառայողական մուտքից մուտքի և ելքի կարգը հաստատելու և տնօրենի 2018 թվականի հունվարի 8-ի N 4 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Թատրոնի կառուցվածքը սահմանելու, հաստիքացուցակը հաստատելու և տնօրենի 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 455-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Հավելված 1

  • Նկատի ունենալով, որ «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը պարունակում է կազմակերպության աշխատողների անձնական տվյալներ, ապա ՀՀ աշխատաքնային օրենսգրքի 16-րդ գլխի և «Անձնական տվյալների պաշտպանության  մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հավելված 2-ը ենթակա չէ հրապարակման։

Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին ՀՀ օրենքի պահանջների կատարմանն ուղղված միջոցառումների մասին

Կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառման իրականացման համար Թատրոնին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված տարածքներում երրորդ անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագները հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 24-ի N 213-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 24-ի N 213-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին

Թատերահամերգային գործունեություն իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված տարածքներում երրորդ անձանց կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառում իրականացնելու համար ծառայությունների մատուցման գործընթացը կանոնակարգելու և ՀՀ մշակույթի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 2-ի N 246-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կանանոդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 26 հունվարի 2021 թվականի N 59-Ա/2 հրաման

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն

Արտակարգ դրության պայմաններում Թատրոնի գործունեության կազմակերպման միջոցառումների մասին

Հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունների կազմակերպման ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման անվտանգության կանոններ 

Տնօրենի 2020 թվականի մարտի 16-ի թիվ 332-Լ հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

Գեղարվեստաստեղծագործական անձնակազմի օպերային արտահերթ մասնագիտական որակավորման քննությունները հետաձգելու մասին

Կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով Թատրոնի գործունեության կասեցման մասին

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

    Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի բալետային խմբի ղեկավար-գլխավոր փորձավարի հաստիքը կրճատելու և տնօրենի 2018 թվականի հունվարի 19-ի N 50-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

  «ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն/նոր խմբագրությամբ/