90-րդ թատերաշրջան

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

Թատրոնի «Մարդատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթիկ»-ի ձևը /ՁԵՎ-ԾԽ-6/ հաստատելու մասին

Երգչախմբի արտիստների մասնագիտական որակավորման քննությունների անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու և թատրոնի տնօրենի 2020 թվականի փետրվարի 12-ի N 191-Ա Հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Թատրոնի հանդիսատեսի վարվելակերպի կանոնները հաստատելու մասին 

Թատրոնի որոշ աշխատակիցների համար պատշաճ արտաքին տեսք ապահովելու մասին

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 2022 թվականի հուլիսի 11-ի N 767-Լ հրաման․

Թատրոնի կառուցվածքում և հաստիքացուցակում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հավելված 1

  • Նկատի ունենալով, որ «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը պարունակում է կազմակերպության աշխատողների անձնական տվյալներ, ապա ՀՀ աշխատաքնային օրենսգրքի 16-րդ գլխի և «Անձնական տվյալների պաշտպանության  մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հավելված 2-ը ենթակա չէ հրապարակման։

27 հուլիսի 2022 թվական

2022 թվականի հունիսի 24-ի N 671-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 2022 թվականի հունիսի 24-ի N 671-Լ հրաման․

Պահնորդական /պահակային/ ծառայության կանոնակարգը հաստատելու մասին

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2022 թվականի մայիսի 11-ի N 479-Լ հրաման․

Ծառայողական մուտքից մուտքի և ելքի կարգը հաստատելու և տնօրենի 2018 թվականի հունվարի 8-ի N 4 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պարտականությունները կատարողի 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 877-Լ հրաման․

Թատրոնի կառուցվածքը սահմանելու, հաստիքացուցակը հաստատելու և տնօրենի 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 455-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Հավելված 1

  • Նկատի ունենալով, որ «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը պարունակում է կազմակերպության աշխատողների անձնական տվյալներ, ապա ՀՀ աշխատաքնային օրենսգրքի 16-րդ գլխի և «Անձնական տվյալների պաշտպանության  մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հավելված 2-ը ենթակա չէ հրապարակման։

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պարտականությունները կատարողի 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 692-Լ հրաման․

Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին ՀՀ օրենքի պահանջների կատարմանն ուղղված միջոցառումների մասին

Կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառման իրականացման համար Թատրոնին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված տարածքներում երրորդ անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագները հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 7 ապրիլի 2021 թվականի N 414-Ա հրաման․

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 24-ի N 213-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 24-ի N 213-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին

Թատերահամերգային գործունեություն իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված տարածքներում երրորդ անձանց կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառում իրականացնելու համար ծառայությունների մատուցման գործընթացը կանոնակարգելու և ՀՀ մշակույթի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 2-ի N 246-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կանանոդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 26 հունվարի 2021 թվականի N 59-Ա/2 հրաման

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 455-Լ հրաման․

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

 

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2020 թվականի հունիսի 29-ի N 365-Լ հրաման․

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն

Արտակարգ դրության պայմաններում Թատրոնի գործունեության կազմակերպման միջոցառումների մասին

Հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունների կազմակերպման ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման անվտանգության կանոններ 

Տնօրենի 2020 թվականի մարտի 16-ի թիվ 332-Լ հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

Գեղարվեստաստեղծագործական անձնակազմի օպերային արտահերթ մասնագիտական որակավորման քննությունները հետաձգելու մասին

Կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով Թատրոնի գործունեության կասեցման մասին

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 189-Լ հրաման․

      «ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«Ա․Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 819-Լ հրաման․

     «ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

 

    Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի բալետային խմբի ղեկավար-գլխավոր փորձավարի հաստիքը կրճատելու և տնօրենի 2018 թվականի հունվարի 19-ի N 50-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՀ մշակույթի նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 718-Ա հրաման․

    «ԱՍպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն/նոր խմբագրությամբ/